รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๔๕๒ – ๒๕๕๔