ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.) ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.) ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ