การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงด์กุล)


การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงด์กุล) ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สาขากระบี่ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558

-จังหวัดกระบี่

-จังหวัดพังงา