การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ในท้องที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (สาขาแม่ฮ่องสอน)


การตรวจราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นาย สมศักดิ์ เร่งเพียร) ในท้องที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (สาขาแม่ฮ่องสอน)

 

 

– โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

-โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านหัวน้ำแม่สะกึด

 

 

– หน่วงป้องกันรักษาป่า ที่  มส. ๖ (ขุนยวม)

 

 

– หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มส. ๒๔ (แม่สุริน)