ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ เบอร์ติดต่อภายใน ๐๕๔-๖๒๗๑๔๓
140 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์/โทรสาร 054-627143