ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ เบอร์ติดต่อภายใน ๐๕๔-๖๒๗๑๔๓
โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
เขียนโดย วิฑูรย์ โตหนึ่ง   
วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2015 เวลา 07:%M
วันที่ 4 กันยายน 2558  ผอ.สน.จทป. ที่ 3 สาขาแพร่  เป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ผอ.สปช..ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริฯ เเละปมจ.น่าน ได้นำคณะสื่อมวลชนสัญจร โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ณ บ้านน้ำป้าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  ทั้งนี้มี นายอุทัยวุฒิ กันหมุด ผอ.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ เป็นให้ข้อมูล
 
 
140 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์/โทรสาร 054-627143