ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ เบอร์ติดต่อภายใน ๐๕๔-๖๒๗๑๔๓
การฝึกอบรม การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่าและควบคุมไฟป่า
เขียนโดย วิฑูรย์ โตหนึ่ง   
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 07:%M
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยสำนักป้องกันไฟป่า ได้จัดการการฝึกอบรม การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่าและควบคุมไฟป่า ให้กับหน่วยป้องกันไฟป่าทั้ง 44 แห่ง ในวันศุกร์ ที่ 8 มี.ค. 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)


 
140 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์/โทรสาร 054-627143