วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้ พร้อมด้วยท่านภาวิณี ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ ลักษณะสภาพปัญหา และสาเหตุ แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม จากนั้น ปกท.ทส. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ บริเวณบ้านขึ่งใต้ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประกอบด้วย การชมแปลงฟื้นฟูป่า 3 รูปแบบ การปลูกไม้ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับถั่วมะแฮะ แปลงสร้างป่า สร้างรายได้ แปลงวนประชารัฐ ที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและชุมชน ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการเป็นอย่างดี ในการนี้ ปกท.ทส. และคณะได้ปลูกต้นขี้เหล็ก หว่านเมล็ดปอเทืองร่วมกันอีกด้วย

กิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

วันนี้(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายนิทรรศ  เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแพร่  ณ พื้นที่หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำเวียงโกศัย 2 (ห้วยแม่สิน)
และสำนักสงฆ์ธุดงคสถานพรรัตนะ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักป่าออกสำรวจเส้นทางลักลอบทำไม้ในเขตป่ารอยต่อ จังหวัดแพร่และน่าน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กรมป่าไม้และชุดปฏิบัติการสกัดกั้นทำลายเส้นทางขบวนการค้าข้ามชาติ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

ประชุมหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ 2/2560

วัน พุธ ที่ 15 มีนาคน พ.ศ. 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ขอเชิญข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดการสัมมนา”รักษ์ป่าน่าน” ครั้ง 3

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.15 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดการสัมมนา”รักษ์ป่าน่าน” ครั้ง 3  ทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์บริการวิชาการและเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เฝ้ารับเสด็จ และนายนิทรรศน์ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ กราบบังคมทูลรายงานเรื่อง ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ป่าแลวหลวงโมเดลหน่วยที่ 1 (อำเภอสันติสุข)

 

 

 

 

 

ประชุมหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ 6/2559

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 แพร่ นำข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
ภาคเช้า จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 120 ปี โดยจัดให้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ /กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ/แสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ภาคบ่าย ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559 ของหน่วยงานในสังกัด และมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรดีเด่น

dscn7948 dscn7953 %e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d-290959_2608 %e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d-290959_2793 %e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d-290959_3793 dscn7981dscn7982 dscn7984 dscn8024-copy dscn8035 dscn8031 dscn8028 dscn8027 dscn8026-copy

” แนวทางการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่าน “

วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น – 18.00 น. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับและติดตามคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการนำของ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านและจัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ” แนวทางการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่าน ” คณะได้เดินทางไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จากหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมการปกครอง กรมอุทยานแห่งชาติฯเยี่ยมชมแปลงสาธิตของเกษตรกร และรับฟังบรรยายสรุปจาก ผู้นำชุมชนบ้านนากอก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

S__19251279 S__19251250 S__19251242 S__19251241 S__19251239 S__19251238

 

ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน สป.ทส.รวมใจปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน สป.ทส.รวมใจปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แย้ และป่าแม่สา ม.2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่

 

12686 12689 12700 12707 12723 12696

1 3 4 5 6