ชุดพยัคฆ์ไพร สนธิกำลัง.กอ.รมน.และกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นับ 100 นายเข้าปิดล้อมหมู่บ้านในเขตตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อธิบดีกรมป่าไม้นายชลธิศ สุรัสวดี ได้รับรายงานถึงพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการดังกล่าวดังกล่าวจาก พอ.พงษ์เพชรเกษสุภะ ศปป4.กอ.รมน.จึงได้สั่งการให้ นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าประสานสั่งการให้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม พร้อมชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรได้เดินทางเข้าพื้นที่ในท้องที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับ, พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ศปป4.กอ.รมน.,พ.อ.ชินทัศ หมวกมาลัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่,นายชัยรัตน์แสงปาน ผอ.ส่วนการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักฯ – สาขา แพร่ ฝ่ายทหาร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของกรมป่าไม้ รวม 100 นายเดินทางลงพื้นที่ โดยจะเข้าตรวจสอบตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 4 จุดพร้อมกัน โดยเป้าหมายเป็นกลุ่มพ่อค้าไม้รายใหญ่ในพื้นที่มีพฤติกรรมลักลอบทำไม้มีค่าเป็นขบวนการส่งออกนอกประเทศและตามข้อมูลพบว่าเคยถูกดำเนินคดีโดยคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ความผิดร่วมกันทำไม้มาแล้ว จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายบรรจง สุดเสน่ห์พบไม้แปรรูปเป็นไม้ชิงชันและประดู่แบบท่อนเหลี่ยมลักษณะเป็นการแปรรูปเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศตามที่ตลาดในต่างประเทศต้องการจำนวน 184 ท่อน/เหลี่ยม ซุกซ่อนอย่างมิดชิดอยู่ในบ้านของนาย บรรจง สุดเสน่ห์ตัวการใหญ่ของขบวนการซึ่งเป็นคนกลางในการรวบรวมไม้เพื่อส่งต่อให้กลุ่มขบวนการในเขตภาคกลางเพื่อส่งออกนอกประเทศซึ่งชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และศปป4.กอ.รมน.ได้เคยเข้าตรวจยึดขยายผลมาแล้วหลายจุดได้ของกลางแจ้งความดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาและภายหลังคณะเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจที่บ้านพักอีกหลังของนาย บรรจงสุดเสน่ห์ พบผู้ชายหลายคนกำลังเร่งขนย้ายไม้แปรรูปอีกจำนวนหนึ่งหลบหนีคณะเจ้าหน้าที่และภายหลังคณะเจ้าหน้าที่ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวไปและพบได้ถูกจอดทิ้งไว้ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรโดยจอดซุกซ่อนไว้และผู้ชายกลุ่มดังกล่าวได้อาศัยความชำนาญของพื้นที่หลบหนีไปพร้อมกับตัวของนายบรรจง สุดเสนห์ ด้วยจากการตรวจสอบพบไม้แปรรูป เป็นไม้ชิงชันและประดู่เต็มคันรถ จำนวน294 แผ่น และถูกกองทิ้งไว้ใกล้ๆ กันอีกหนึ่งกอง

 

จากการตรวจสอบพบว่าไม้แปรรูปทั้งหมดมีลักษณะถูกแปรรูปมาใหม่โดยเป็นการแปรรูปและขนย้ายมาจากในป่า ตรวจไม่พบรูปรอยดวงตราของทางราชการและขยายผลตรวจในเขตบ้านของนาย บรรจง สุดเสน่ห์ตรวจพบมีการตั้งแท่นเลื่อยไม้แบบผิดกฎหมาย พร้อมอุปกรณ์จำนวนหลายรายการตรวจพบไม้แปรรูป อีกจำนวนมาก ขณะเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏผู้ใดมาแสดงตัวให้ปากคำคณะเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดและคณะเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจยึดแท่นเลื่อยไม้แบบผิดกฎหมายและไม้สัก 81ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และอายัดไม้สักท่อนไว้ตรวจสอบอีก 2 จุดใกล้เคียงกันอีกจำนวน 5 ท่อนเพื่อเตรียมขยายผลต่อไป.
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร เปิดเผยว่า การปฏิบัติการในครั้งเป็นการร่วมบูรณาการในการทำงานกันของชุดการข่าวของชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้ และชุดการข่าวของชุดปฏิบัติการ ศปป4.กอ.รมน. ที่ร่วมปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงลึกของขบวนการจนสามารถทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการและขยายผลติดตามเข้าตรวจยึดจับกุมขบวนการนี้ได้และจะดำเนินการขยายผลต่อขบวนการนี้ต่อไปโดยจะรายงานให้ อธิบดีกรมป่าไม้ทราบเพื่อนำเรื่องราวทั้งหมดเสนอให้ปปง.เข้าขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามแผนงานพลิกฝืนพื้นป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

ตามที่นายชลธิศ สุรัสวดีสั่งการด่วนดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มทุนขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากประเภทไม้ชิงชันและประดู่ภายหลังได้รับรายงานจากการข่าวของ ศปป4.กอ.รมน.ว่าขบวนการดังกล่าวได้การลำเลียงไม้ชิงชันมาพักไว้เพื่อรอการลำเลียงส่งออกนอกประเทศจำนวนมากในเขตจังหวัดแพร่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้มีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้แผนพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกําหนดให้มีการดําเนิน คดีกับขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากที่เป็นขบวนการใหญ่โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามคําสั่งคสช.ท่ี 64, 66/2557 และคําสั่งคสช.ท่ี 13/2559โดยเฉพาะในท้องที่ในเขตจังหวัดต่างในท้องที่เขตจังหวัดทางภาคเหนือที่ยังมีขบวนการดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่โดยขบวนการมุ่งเน้นไปที่ไม้ชิงชันและประดู่ซึ่งปัจจุบันเป็นไม้ที่มีความต้องการจากตลาดต่างประเทศสูงรองจากไม้พะยูงและมีราคาแพงในขณะนี้

223159d8oqh3qqss5dmlhu 223202pj812r7pfix68ywi 223203lb45ibjbyoyxpjgf 223206wcc9zfhg9b8c0hzh 223211udidbk75tnbkphd1

สร้างฝายประชารัฐ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน

            พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ร่วมกับชาวบ้านป่าชุมชนบ้านสบยาว และกลุ่มละอ่อนฮักป่าน่าน โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

 

20160618_140552 20160618_142021 20160618_142955 DSC_6031 DSC_6033

ปลูกป่าประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน

         พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน” ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างป่า สร้างรายได้” การปลูกป่าแบบ “วนประชารัฐ” ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่สูงผสมการปลูกถั่วเพื่อปรับปรุงดินและแฝก หอมป้องกันการชะล้างหน้าดิน การปล่อยขบวนจักรยานเสือภูเขาไปปลูกกล้าไม้ และการโปรยเมล็ดไม้หลากชนิดจาก paramotor และท่านรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม “บันทึกประชารัฐ” แสดงความตั้งใจร่วมกันระหว่าง รัฐ-ประชาชน ในการฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรป่าไม้ และร่วมปลูกต้นไม้กับประชาชน นักเรียน ข้าราชการ สื่อมวลชน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,000 คน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

IMG_2942 IMG_2964 IMG_3002 IMG_3001 IMG_2993 IMG_3013IMG_2975

1 3 4 5