กิจกรรม “สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ”

กิจกรรม “สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_1726 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_1737

พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_4862พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_800 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_9312 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_7616 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_7065 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_6420 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_4726 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_3412 พิธีสวดมนต์ถวายพระพร_1708

 

โครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคือผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง

โครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคือผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ถาง หมู่ที่ 14 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

DSCN7619 DSCN7622 DSCN7625 DSCN7643 DSCN7648 DSCN7650 DSCN7652 DSCN7654 DSCN7661 DSCN7663

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน) โดยมีผู้ตรวจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

DSCN7587 DSCN7590 DSCN7591 DSCN7596 DSCN7599 DSCN7602 DSCN7606

วันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้ไปดูงานโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและปิดทองหลังพระ ณ พื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้ไปดูงานโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและปิดทองหลังพระ ณ พื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

2472 2471 2470 2469 2468 2467 2466 2465

2566 2567 2568 2569 2574 2578 2580 2581

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแล้วล้อม สภาปฏิรูปประเทศ ในท้องที่จังหวัดน่าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแล้วล้อม สภาปฏิรูปประเทศ ในท้องที่จังหวัดน่าน ดังนี้
–  ภาคเช้า ร่วมหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าของจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน
–  ภาคบ่าย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ องค์กการบริหาร           ส่วนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และ  ตรวจเยี่ยม หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นน. 9 (น้ำงาว น้ำสวด) โดยได้ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการไว้

 

165335 165336 165337 165343

พิจารณาคัดเลือกและตัดสินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณาคัดเลือกและตัดสินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยมีตัวแทนจากจังหวัดแพร่ บ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน บ้านผ่าขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

IMG_2492 IMG_2489 IMG_2470 IMG_2466 IMG_2459 IMG_2439  DSCN7546

ชุดพยัคฆ์ไพร สนธิกำลัง.กอ.รมน.และกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นับ 100 นายเข้าปิดล้อมหมู่บ้านในเขตตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อธิบดีกรมป่าไม้นายชลธิศ สุรัสวดี ได้รับรายงานถึงพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการดังกล่าวดังกล่าวจาก พอ.พงษ์เพชรเกษสุภะ ศปป4.กอ.รมน.จึงได้สั่งการให้ นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าประสานสั่งการให้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม พร้อมชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรได้เดินทางเข้าพื้นที่ในท้องที่ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับ, พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ศปป4.กอ.รมน.,พ.อ.ชินทัศ หมวกมาลัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่,นายชัยรัตน์แสงปาน ผอ.ส่วนการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักฯ – สาขา แพร่ ฝ่ายทหาร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของกรมป่าไม้ รวม 100 นายเดินทางลงพื้นที่ โดยจะเข้าตรวจสอบตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 4 จุดพร้อมกัน โดยเป้าหมายเป็นกลุ่มพ่อค้าไม้รายใหญ่ในพื้นที่มีพฤติกรรมลักลอบทำไม้มีค่าเป็นขบวนการส่งออกนอกประเทศและตามข้อมูลพบว่าเคยถูกดำเนินคดีโดยคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ความผิดร่วมกันทำไม้มาแล้ว จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายบรรจง สุดเสน่ห์พบไม้แปรรูปเป็นไม้ชิงชันและประดู่แบบท่อนเหลี่ยมลักษณะเป็นการแปรรูปเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศตามที่ตลาดในต่างประเทศต้องการจำนวน 184 ท่อน/เหลี่ยม ซุกซ่อนอย่างมิดชิดอยู่ในบ้านของนาย บรรจง สุดเสน่ห์ตัวการใหญ่ของขบวนการซึ่งเป็นคนกลางในการรวบรวมไม้เพื่อส่งต่อให้กลุ่มขบวนการในเขตภาคกลางเพื่อส่งออกนอกประเทศซึ่งชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และศปป4.กอ.รมน.ได้เคยเข้าตรวจยึดขยายผลมาแล้วหลายจุดได้ของกลางแจ้งความดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาและภายหลังคณะเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจที่บ้านพักอีกหลังของนาย บรรจงสุดเสน่ห์ พบผู้ชายหลายคนกำลังเร่งขนย้ายไม้แปรรูปอีกจำนวนหนึ่งหลบหนีคณะเจ้าหน้าที่และภายหลังคณะเจ้าหน้าที่ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวไปและพบได้ถูกจอดทิ้งไว้ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรโดยจอดซุกซ่อนไว้และผู้ชายกลุ่มดังกล่าวได้อาศัยความชำนาญของพื้นที่หลบหนีไปพร้อมกับตัวของนายบรรจง สุดเสนห์ ด้วยจากการตรวจสอบพบไม้แปรรูป เป็นไม้ชิงชันและประดู่เต็มคันรถ จำนวน294 แผ่น และถูกกองทิ้งไว้ใกล้ๆ กันอีกหนึ่งกอง

 

จากการตรวจสอบพบว่าไม้แปรรูปทั้งหมดมีลักษณะถูกแปรรูปมาใหม่โดยเป็นการแปรรูปและขนย้ายมาจากในป่า ตรวจไม่พบรูปรอยดวงตราของทางราชการและขยายผลตรวจในเขตบ้านของนาย บรรจง สุดเสน่ห์ตรวจพบมีการตั้งแท่นเลื่อยไม้แบบผิดกฎหมาย พร้อมอุปกรณ์จำนวนหลายรายการตรวจพบไม้แปรรูป อีกจำนวนมาก ขณะเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏผู้ใดมาแสดงตัวให้ปากคำคณะเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดและคณะเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจยึดแท่นเลื่อยไม้แบบผิดกฎหมายและไม้สัก 81ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และอายัดไม้สักท่อนไว้ตรวจสอบอีก 2 จุดใกล้เคียงกันอีกจำนวน 5 ท่อนเพื่อเตรียมขยายผลต่อไป.
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร เปิดเผยว่า การปฏิบัติการในครั้งเป็นการร่วมบูรณาการในการทำงานกันของชุดการข่าวของชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้ และชุดการข่าวของชุดปฏิบัติการ ศปป4.กอ.รมน. ที่ร่วมปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงลึกของขบวนการจนสามารถทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการและขยายผลติดตามเข้าตรวจยึดจับกุมขบวนการนี้ได้และจะดำเนินการขยายผลต่อขบวนการนี้ต่อไปโดยจะรายงานให้ อธิบดีกรมป่าไม้ทราบเพื่อนำเรื่องราวทั้งหมดเสนอให้ปปง.เข้าขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามแผนงานพลิกฝืนพื้นป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

ตามที่นายชลธิศ สุรัสวดีสั่งการด่วนดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มทุนขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากประเภทไม้ชิงชันและประดู่ภายหลังได้รับรายงานจากการข่าวของ ศปป4.กอ.รมน.ว่าขบวนการดังกล่าวได้การลำเลียงไม้ชิงชันมาพักไว้เพื่อรอการลำเลียงส่งออกนอกประเทศจำนวนมากในเขตจังหวัดแพร่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้มีนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้แผนพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกําหนดให้มีการดําเนิน คดีกับขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากที่เป็นขบวนการใหญ่โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามคําสั่งคสช.ท่ี 64, 66/2557 และคําสั่งคสช.ท่ี 13/2559โดยเฉพาะในท้องที่ในเขตจังหวัดต่างในท้องที่เขตจังหวัดทางภาคเหนือที่ยังมีขบวนการดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่โดยขบวนการมุ่งเน้นไปที่ไม้ชิงชันและประดู่ซึ่งปัจจุบันเป็นไม้ที่มีความต้องการจากตลาดต่างประเทศสูงรองจากไม้พะยูงและมีราคาแพงในขณะนี้

223159d8oqh3qqss5dmlhu 223202pj812r7pfix68ywi 223203lb45ibjbyoyxpjgf 223206wcc9zfhg9b8c0hzh 223211udidbk75tnbkphd1

สร้างฝายประชารัฐ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน

            พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ร่วมกับชาวบ้านป่าชุมชนบ้านสบยาว และกลุ่มละอ่อนฮักป่าน่าน โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

 

20160618_140552 20160618_142021 20160618_142955 DSC_6031 DSC_6033

ปลูกป่าประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน

         พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน” ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สร้างป่า สร้างรายได้” การปลูกป่าแบบ “วนประชารัฐ” ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่สูงผสมการปลูกถั่วเพื่อปรับปรุงดินและแฝก หอมป้องกันการชะล้างหน้าดิน การปล่อยขบวนจักรยานเสือภูเขาไปปลูกกล้าไม้ และการโปรยเมล็ดไม้หลากชนิดจาก paramotor และท่านรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม “บันทึกประชารัฐ” แสดงความตั้งใจร่วมกันระหว่าง รัฐ-ประชาชน ในการฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรป่าไม้ และร่วมปลูกต้นไม้กับประชาชน นักเรียน ข้าราชการ สื่อมวลชน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,000 คน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

IMG_2942 IMG_2964 IMG_3002 IMG_3001 IMG_2993 IMG_3013IMG_2975

1 3 4 5