ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน การจัดที่ดินเฉพาะพื้นที่ “น่านโมเดล” จังหวัดน่าน

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ธีรบัณทิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน การจัดที่ดินเฉพาะพื้นที่ “น่านโมเดล” จังหวัดน่าน    โดยมีนายนิทรรศ  เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้อง warroom ศูนย์ป่าไม้น่าน

ประชุมติดตามความก้าวหน้า ชุดปฏิบัติติการ คทช. อำเภอ ท้องที่จังหวัดแพร่

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า ชุดปฏิบัติติการ

 ณ.ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

ภาพ มหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

กรมป่าไม้ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
กรมป่าไม้ จึงขอยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการจากกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้จะให้บริการผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Leader) ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถติดต่อขอรับบริการได้เลยค่ะ

กรมป่าไม้เผยหลายองค์กรระดมแก้ปัญหา ‘เขาหัวโล้น’ จ.น่าน ยันฟื้นฟูแล้วหมื่นไร่เศษ

กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท)ประสพความสำเร็จในการฟื้นฟู จนสามารถพลิกฟื้น เขาหัวโล้นนำร่องที่บ้านดงผาปูน บ้านนาบง ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่านในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาและป่าผาแดงจนเขียวคะจีได้อีกครั้งถึง 1200 ไร่โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

อ่านต่อ https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1200372

“กรมป่าไม้”ชี้ปลูกป่าฟื้นเขาหัวโล้นเมืองน่านกว่า 5.7 หมื่นไร่…

“กรมป่าไม้”ชี้ปลูกป่าฟื้นเขาหัวโล้นเมืองน่านกว่า 5.7 หมื่นไร่…

“กรมป่าไม้”ระบุปลูกป่าพื้นฟูเขาหัวโล้นเมืองน่านแล้วกว่า 4.33 หมื่นไร่ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ อีก 1.39 หมืนไร่ พร้อม เดินหน้าฟื้นป่าเข้าโครงการ คทช.คาดแล้วเสร็จมี.ค. 62 …

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/673879

กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

วันที่ 28 ต.ค. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขและฟื้นฟูให้ป่าเมืองน่านกลับมาสมบูรณ์เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้รับร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน

อ่านต่อ www.komchadluek.net/news/agricultural/349917#.W9VQzt80Hyo.lineme

กรมป่าไม้ผนึกประชาชนฟื้นป่าเมืองน่าน

วันที่ 28 ต.ค. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โฆษกกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขและฟื้นฟูให้ป่าเมืองน่านกลับมาสมบูรณ์เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา

อ่านต่อ https://hotissue.forest.go.th/view/2561/10/28

1 2 3 4 5 6