ไม่มีหมวดหมู่


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิ […]


พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 2 เขาค้อ และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว […]


กิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก ประจำปี 2563

วันที่ 14 ม.ค 2563 เวลา 09.00น.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชาติตระการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.4(ป่าแดง-แก่งบัวคำ) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะ […]


กิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ โดยนายพยนต์ เรืองระยนต์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับเจ […]


ออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 9 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่ […]


แจกจ่ายเม็ดพันธุ์ไม้ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้นำไปแจกจ่ายเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่

วันที่ 9 ม.ค. 2563 เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.9(ปากพาน-น้ำโจน)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที […]


กิจกรรม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 ธันวาคม และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม

วันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ จำปาอูป ผู้อำนวยการส่วนจัดการ […]


กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชน

วันที่ 8 ธ.ค 2563 เวลา 09.00น.หน่วยป้องกันและพัฒนาวังทอง โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.8(น้ำยาง) ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชน ณ.ที่ อบต […]