แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 มีนาคม 2563


วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3(หนองกะท้าว),เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.14(น้ำคลาด)ได้เข้าร่วมกิจกรรม […]

กิจกรรมอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 และลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)


วันที่ 5 มี.ค.63 เวลา16.30น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯพช.4(เนินมะค่า)เข้าร่วมประชุมประจำเดือน บ้านโนนตูม ม.5 ต.วังโป่ง.อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่ […]

ประชุมประจำเดือน บ้านโนนตูม ม.5 ต.วังโป่ง.อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์วันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 20 (วังชมภู) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร […]

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือไม่ให้มีการเผาป่า หรือพื้นที่ทำการเกษตร