แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 13 มกราคม 2563


ออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 9 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่ […]


แจกจ่ายเม็ดพันธุ์ไม้ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้นำไปแจกจ่ายเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่

วันที่ 9 ม.ค. 2563 เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.9(ปากพาน-น้ำโจน)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที […]


กิจกรรม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 ธันวาคม และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม

วันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ จำปาอูป ผู้อำนวยการส่วนจัดการ […]