แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 ตุลาคม 2562


วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพยนต์ เรืองระยนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 ก […]

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2


วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกับราษฎร บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหว […]

พิธีบวชป่า และปลูกต้นไม้ บริเวณป่าชุมชนบ้านบุฉนวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ