แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 สิงหาคม 2562


กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์, เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.ศอป.โครงการลุ่มน้ำเข็ […]


กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยา […]


ประชุมรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ ชวนชม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาค้อ, เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.ศอป.โครง […]


โครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พช.18 (น้ำชุน) ร่วมกับ นายอำเภอหล่มเก่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์การบร […]


ประชุมชี้แจงราษฎร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ถึงแนวทางการสำรวจรังวัดตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง

วันที่23ก.ค.2562 เวลา09.00น.นายวสุชลม์ เพิ่มพูนขันติสุข ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายสุทัศน์ บุญนะ หน.โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ป่าเขากระยา […]


โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นสินค้าต้นแบบ : กิจกรรมที่ 6 งานแสดงผลงาน ” Naresuan art & culture project 2019″

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 -19.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4สาขาพิษณุโลก โดย นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด […]