ร่วมพิธีเปิดงานโอท็อปเคลื่อนที่ และร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก ผู้แทน ผอ.สำนักฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน ดังนี้
1. เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีเปิดงานโอท็อปเคลื่อนที่ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการ จ.พิษณุโลก กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานหน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดฯ มีการแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ซึ่งงานนี้จะหมุนเวียนไปจัดตามอำเภอต่างๆ ในโอกาสต่อไป
2. เวลา 18.30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่มและกิจกรรมอื่นๆ ในการนี้ สำนักฯ โดยศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายกล้าไม้แก่หน่วยงานและผู้ร่วมงาน และให้เจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ ไปร่วมกิจกรรมในรูปแบบคลินิคป่าไม้ ซึ่งงานกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *