ตรวจสอบจุด hotspot จำนวน 3 จุด

วันที่ 29 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯ พช 9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมกันตรวจสอบจุด hotspot จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณท้องที่บ้านนาประ […]


ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 1จุด

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.14 (น้ำคลาด) ร่วมกับนายสนอง หนูนิล กำนันตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันตร […]


ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot

วันที่ 28มี.ค. 2563 เวลา11.40น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.6(พันชาลี) ตรวจสอบในพื้นที่ได้รับแจ้งจาก Hotspot จำนวน 2 จุด จุดที่1.บริเวณพิกัดท […]


ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไ […]


ตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 24 มี.ค.63 นายอารมภ์ บานแย้ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายธงชัย พริบไหว ช่างสำรวจ นายมงคล สว่างศรี ช่างสำรวจ เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ป่าไม้ ร่ […]


ประชุม/ประชาคม เรื่องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

วันที่20มี.ค.2563 หน่วยฯพช.9(บ้านโคกเจริญ)ได้ร่วมประชุม/ประชาคม เรื่องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน2หมู่บ้าน คือบ้านเนินสะแก ม.6 ต.วังท […]