ติดต่อเรา


สน.จทป.10.

เลขที่ 361 ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

          โทรศัพท์. 0-3240-2519    โทรสาร. 0-3240-2519

          อีเมล [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/frmo10petchaburi/