ข่าว


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 และร่วมปลูกป่าชายเลน ท้องที่ ม.3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที่ 13 ม.ค. 2563 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้, ผู้บริหารกรมป่าไม้, นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 และร่วมปลูกป่าชายเลน ท้องที่ ม.3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี […]


ประชุมแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บริเวณเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า,ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้,ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า,ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน,ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บริเวณเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมร่ […]