สอบราคา


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.7 (คอกอ้ายเผือก)

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ (หน่วย ปข.7) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (หน่วย ปข.7)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว)

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ (หน่วย ปข.2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (หน่วย ปข.2)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างเรือนเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  


สอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่, บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,024 ไร่, จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 7.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี

1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างบำรุงป่าของหน่วยฟื้นฟูฯ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ที่ 1 2.หนังสือแจ้งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ