แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 24 ตุลาคม 2020


กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ท้องที่บ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันที่ 21 คุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม ท้องที่บ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยได้ทำการปลูกซ่อม ดายวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ให้กับต้นไม้ที่ได้ปลูกตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]