แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 25 พฤษภาคม 2016


ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่

วันที่ 19 พ.ค.59 ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นายประทีป เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการที่ดินฯ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธาน


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

วันที่ 18 พ.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปร่วมปลูกป่า(ต้นยางนา) ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ท้องที่บ้านระหานบอน ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พื้นที่ดำเนินการจำนวนประมาณ 5 ไร่ กล้าไม้ที่ปลูกประกอบด้วย กล้าไม้ยางนา จำนวน 89 ต้น กล้าไม้ดอกเหลืองดอกม่วง ราชพฤกษ์ อินทรชิต อินทนินน้ำ เหล […]