แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 กุมภาพันธ์ 2016


โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

วันนี้ 23 ก.พ.59 เวลา 13.30 น. ส่วนป้องกันรักษาฯ สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยนายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่10 สาขาเพชรบุรี ได้กล่าวรายงานเชิญ โดยมีนายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานในพิธิเปิด ณ สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี