ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด