ส่วนการเจ้าหน้าที่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมป่าไม้
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายกฤษณะ พฤกษะวัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ นายสมศักดิ์ นีรวาสี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร เทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ภาพกิจกรรม