ส่วนการเจ้าหน้าที่

งานเลี้ยงส่งข้าราชการและพนักงานราชการ
เนื่องในโอกาสโอน และ ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ที่แห่งใหม่

        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานเลี้ยงอำลา นางสาวอังสนา ม่วงเกตุมา และ นางสาวสุจิตรา
บรรจงสุทธิ์
ในโอกาสโอน และ ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ที่แห่งใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานเป็นกันเอง
                                            *** รักและผูกพันเก็บไว้ตลอดไป ***
                                          *** ศรัทธาและจริงใจมีให้ตลอดกาล ***

ภาพกิจกรรม