แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 กันยายน 2021


การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต (เพิ่มเติม)

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน(เพิ่มเติม)โดยมีการปูพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาตใหม่ แทนพื้นห้องเดิม ซึ่งมีการชำรุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานการปรับปรุงห้องส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ มีการทาสี ติดตั้งประตูประจก ม่านหน้าต่าง และบานเลื่อนพลาสติกบริเวณชั้นเก็บเอกสาร เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพร้อมสำหรับการบริการประชาชน ห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาต ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้อง ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงห้อง ห้องส่วนอนุญาตอุตสาหก […]