“สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562”


สำนักการอนุญาต ร่วมสืบสานประเพณีไทย “สุขสันต์ปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562”

สำนักการอนุญาต ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2562 โดยร่วมกันรดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต นายธรรมนูญ อัครพินท์