อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5”

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5”

Read moreอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน ๒๐๐ ไร่ (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง))