ยินดีต้อนรับ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้31
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้440
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5591
mod_vvisit_counterเดือนนี้14547
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา23203
mod_vvisit_counterทั้งหมด1181230

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์นางบุญเชื้อ นุกูล มารดาของ นางสาวถนัดสม นุกูล ถึงแก่กรรม   

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักจัดการป่าชุมชน      

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักจัดการป่าชุมชน  

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐       

 นายจึม นวนเท้า บิดาของนายกฤติเดช นวนเท้า ถึงแก่กรรม    

  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการระดับดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักจัดการป่าชุมชน         

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง       
 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการป่าชุมชน 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักจัดการป่าชุมชน       

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ของสำนักจัดการป่าชุมชน        

นายพิทักษ์ สะสีสังข์ บิดาของ นางสาวอมรรัตน์ สะสีสังข์ ถึงแก่กรรม    

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ของสำนกจัดการป่าชุมชน   

  กิจกรรม "แบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐"

เชิญชมรายการ "กะเทาะปลือกคอร์รัปชั่น" โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิริมาฉายา) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๑๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๒.๕๕ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง ๑๑)  

การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   

นางเฮียง แซ่เตีย มารดาของ นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ถึงแก่กรรม    

   การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  

การมอบหมายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒      

การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี ๒๕๖๐ (ครึ่งปีหลัง)      

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

  ายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่การเกษตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการป่าชุมชน

   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) สำนักจัดการป่าชุมชน        

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน    

ร้อยตำรวจตรี กรี เกิดแก้ว บิดาของ นายเกรียงศักดิ์ เกิดแก้ว ถึงแก่กรรม

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญและผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในวันส่งกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560

  ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักจัดการป่าชุมชน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐          

การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการกรมป่าไม้   

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
     

การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี ๒๕๖๐ (ครึ่งปีแรก)     

การมอบหมายงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑       

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำปี ๒๕๖๐ ครึ่งปีแรก       

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้     

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙      

ขอให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการขอลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

ให้พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการที่บรรจุใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

  กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน (ชุดปฏิบัติการด้านป่าชุมชน) ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร   

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน (ชุดปฏิบัติการด้านป่าชุมชน)   

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการทำงานเป์นทีมฯ

News image

          โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการทำงานเป็นทีมและคิดเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙...

อ่านต่อ

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

News image

              นายประลอง  ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ตรวจความเรียบร้อยในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ของสำนักจัดการป่าชุมชน ณ ห้องรวยเพชร ชั้น ๑ โรงแรมมารวย การร์เด้น กร...

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและดัชนีชี้วัดความโปร่งใส

News image

ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและดัชนีชี้วัดความโปร่งใส ของสำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันศุกที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ...

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

News image

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ...

อ่านต่อ

วันปิยมหาราช พ.ศ. ๒๕๕๘

News image

       นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเทียมคมกฤส กร...

อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด:: ภาพกิจกรรม

-
+
5

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ(นางสาวถนัดสม นุกูล)

QR Code

จัดทำโดย ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900