" เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ " วิสัยทัศน์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ข่าวประมวลกิจกรรม

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พิธีการมอบประกาศนียบัตรค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 25
2 ประชุมโครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 23
3 พิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” ๒๕๕๙ 28
4 เปิดการอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น We Grow ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 21
5 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผอ.สคร. ตรวจพื้นที่ บริเวณโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร 107
6 ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 69
7 ประชุมโครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย 97
8 ดูงานพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ในการจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” ในปี ๒๕๕๙ 148
9 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผอ.สคร ร่วมหารือรายละเอียดพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ 97
10 ผอ สคร ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง 130
11 ผอ.สคร ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 88
12 ผอ.สคร เป็นประธานพิธีปิดค่าย โครงการ “เยาวชน รักษ์พงไพร” จังหวัดเชียงใหม่ 219
13 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน “พิทักษ์ นครเขื่อนขันธ์” 198
14 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” 186
15 ผอ.สคร เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมเยาวชน..รักษ์พงไพร รุ่นที่ ๓ จ.ตาก 222
16 ผอ.สคร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ 199
17 ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริ ร่วมงานในพิธีปิด ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” รุ่นที่ ๑ 277
18 คณะวิทยากรครูป่าไม้ จากสำนัก โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ให้ความรู้เยาวชน ค่ายรู้ป่า รักษ์ป่า 375
19 กรมป่าไม้ โดย สคร ร่วมกับ กศนฺ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนงาน “โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 359
20 เจ้าหน้าที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 254
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 561 4292-3 # 5103 โทรสาร : (662) 579 2740