" เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ " วิสัยทัศน์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ข่าวประมวลกิจกรรม

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สคร. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน“ค่ายวัยซนผจญป่าเล็กในเมืองใหญ่ รุ่นที่ 6 7
2 คณะทำงาน สคร. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 22
3 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ เยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่า 156
4 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการบุกรุก และลักลอบการตัดไม้ 128
5 การประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 154
6 การประชุมสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1/2557 180
7 ผอ. สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 116
8 สำนักโครงการพระราชดำริจัดทำหนังสือ ๑๑๗ ปี กรมป่าไม้ 245
9 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านป่ารักษ์ฯ จังหวัดสงขลา 291
10 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมงาน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม 323
11 ประชุมแนวทางการปฎิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 336
12 คณะเจ้าหน้าที่สคร. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 310
13 คณะเจ้าหน้าที่ สคร. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 336
14 การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 362
15 ผู้แทนสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฯ กิจกรรมนาแลกป่า จังหวัดลำปาง 387
16 การลงพื้นที่และประชุม “โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย” จังหวัดน่าน 162
17 สคร. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักเรียนโรงเรียนทอสี ณ สวนสมเด็จฯ 268
18 คณะเจ้าหน้าที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฯ กิจกรรมนาแลกป่า จังหวัดแพ 284
19 การประชุมการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 320
20 งานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๑๑ 279
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 561 4292-3 # 5103 โทรสาร : (662) 579 2740