" เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ " วิสัยทัศน์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ปฏิบัติภาระกิจตรวจเยี่ยมราษฎร อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\6.JPG

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และนายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมยศ กีรติวุฒิกุล ที่ปรึกษาสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงาน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชน ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

 

  คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\2.JPG
คณะต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่


คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\4.JPG

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เปิดกรวยชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

  

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\3.JPG

 

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\15.JPG

 

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\16.JPG   คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\18-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\ข่าว\5.JPG

 คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\9.JPG   คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\10.JPG

 

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\18-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\ข่าว\7.JPG   คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\8.JPG

 

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\18.JPG

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายสมยศ กีรติวุฒิกุล ที่ปรึกษาสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนกรมป่าไม้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชน

 


คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\11.JPG

คณะถ่ายภาพที่ระลึกหลังเสร็จพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวคำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\11.JPG

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และนายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมสำรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณ
ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

คำอธิบาย: C:\Users\RFD\Desktop\(18-20)-3-56_กรมวังผู้ใหญ่มอบผ้าห่ม_เลย\19-3-56_มอบผ้าห่ม_นาแห้ว เลย\11.JPG


 
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 561 4292-3 # 5103 โทรสาร : (662) 579 2740