" เป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนอย่างยั่งยืน รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ " วิสัยทัศน์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
โครงการธนาคารฟืนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน_น้ำส้มควันไม้
There are no translations available.

โครงการธนาคารฟืนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

-น้ำส้มควันไม้

คำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-1.jpgคำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-2.jpgคำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-3.jpg

บริเวณเตากลั่น

 

 

คำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-4.jpg

กรรมวิธีการหมัก

 

 

คำอธิบาย: C:\Users\kannu\Desktop\โครงการธนาคารฟืน\น้ำส้มควันไม้\5-5.jpg

ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้

 

 

 

 
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 561 4292-3 # 5103 โทรสาร : (662) 579 2740

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: write failed: No space left on device (28) in G:\WEBSITES\forestfarm28\farm\web\libraries\joomla\session\session.php on line 545

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (c:/php_session) in G:\WEBSITES\forestfarm28\farm\web\libraries\joomla\session\session.php on line 545