ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมาต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
 
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมาต้อนรับคณะผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์

 

   
                   
              นายสมัย  สีโท หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าม้นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ นายสุเมธ  ศิริลักษณ์ ซึ่งนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จาก Hokkaido University มาศึกษาดูงานการเพาะชำกล้าไม้และการจัดการกล้าไม้คุณภาพ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556