สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้97
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้397
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้97
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5368
mod_vvisit_counterเดือนนี้22244
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา27384
mod_vvisit_counterทั้งหมด1252894

ย้ายเว็บไซต์

เว็บไซต์ของส่วนเพาะชำกล้าไม้ได้ถูกย้ายไปที่ new.forest.go.th/nursery แล้ว
โครงสร้างโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2555
โครงสร้างส่วนเพาะชำกล้าไม้
 
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่  4739/2551  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2551

5. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (จำนวน 14 ศูนย์)/โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (จำนวน 2 โครงการ)/สถานีเพาะชำกล้าไม้ (จำนวน 3 แห่ง)
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1)    ศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลงานวิจัย หาเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้การปลูกป่า การทดสอบชนิดไม้เพื่อค้นหาชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับการปลูกสร้างสวนป่าในท้องถิ่นพื้นที่รับผิดชอบ
2)    ผลิตกล้าไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจบางชนิดที่คุณภาพทางพันธุกรรมดีสนับสนุนโครงการปลูกป่าภาครัฐ เอกชนตลอดจนแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับวัด โรเรียนในพื้นที่เป้าหมายและประชาชนทั่วไป
3)    เป็นหน่วยส่งเสริม เผยแพร่ และฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการเพาะชำกล้าไม้การขยายพันธ์ไม้  และการปลูกป่า
4)    เป็นหน่วยปฏิบัติในการสำรวจแหล่งผลิตเมล็ดไม้และประสานงานจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
5)    เป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดสร้างสวนผลิตกิ่งพันธุ์ไม้สายพันธุ์ดี
6)    เป็นหน่วยงานในการประสานงานในด้านวิชาการและเทคนิควิธี รวมทั้งการสนับสนุนกล้าไม้ให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน   พร้อมจัดทำระบบเครือข่ายเพื่อให้การส่งเสริมการปลูกป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7)    ให้ข้อมูล   แนะนำ   ตลอดจนพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆของการปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8)    เป็นหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ด้านป่าไม้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้และการปลูกป่าโดยจัดหน่วยส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้เคลื่อนที่เพื่อการสาธิตและจัดทำแปลงสาธิตในรูปแบบต่าง