การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565


การเบิกจ่ายย่อย (โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอนแทนใช้สอยและวัสดุ)

ประจำเดือน มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  24  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  14  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  10  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  8  มีนาคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  2   มีนาคม 2565

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  15  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์ 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 27  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 19  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14  มกราคม 2565

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10  มกราคม 2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30  ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 23  ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15  ธันวาคม 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7  ธันวาคม 2564

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18  พฤศจิกายน 2564

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8  พฤศจิกายน 2564