หน่วยฯ นธ.๖ (ตากใบ) ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนฯป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลง๒ ท้องที่ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.6(ตากใบ) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มนำ้บางนราแปลง 2 ท้องที่ ต.ไพรวัน  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
บริเวณพิกัด 47 N 823001 E 695955 N  47 N 822812 E 695361 N 47 N 823215 E 695596 N ผลการตรวจไม่พบ
การกระผิดกฎหมายป่าไม้แต่อย่างใด

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.