ข่าว


Big Cleanning Day “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”Big Cleanning Day ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่่12(นครศรีธรรมราช)จัดกิจกรรมBig Cleanning Day เริ่มต้น จากหน้าสำนักงานฯ เดินตามถนน ศูนย์ราชการนาสารเก็บขยะ กิ่งไม้ ทำความสะอาดสองข้างทางและบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ นำทีมโดยนายชากรี รอดใผ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่12(นครศรีธรรมราช)    


ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 6 (ร่อนพิบูลย์) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 6 (ร่อนพิบูลย์) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561


ตรวจติดตามกิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน : โครงการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน สปจ. ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ตรวจติดตามกิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน : โครงการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน สปจ. ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561


ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 5 (ชะอวด) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นศ. 5 (ชะอวด) จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561


ตรวจราชการในโครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระบาท อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการในโครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระบาท อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561


ตรวจติดตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ตรวจติดตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561


คาราวานดาวเรือง!! สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 ปล่อยคาราวานดาวเรือง 40,000 ต้น มอบ ร.ร.บม.เมืองคอน ปลูกแปรรูปอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ

(23 ก.ย.)   นายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช ปล่อยขบวนรถบรรทุก จำนวนกว่า 30 คัน บรรทุกถุงเพาะชำต้นดาวเรือง ที่ดอกกำลังบานสะพรั่ง สีสันสดใส  40,000 ต้น จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 10 กม.  โดยคณะครู  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ช่วยกันนำต้นดาวเรืองลงจากรถและนำไปจัดวางเรียงที่สนามฟุตบอล  เพื่อเตรียมแปรอักษรเป็นรูปตัวอักษรเลขเก้าไทย  พร้อมรูปยกมือไหว้ และคำว่า “รักพ่อ”

 

นายชากรี  รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ได้มอบกล้าดอกดาวเรืองให้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อมาจัดวางเป็นตัวอักษรเลขเก้าไทย  รูปยกมือไหว้  และคำว่ารักพ่อ  ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมสนับสนุนโครงการปลูกดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน บ้านเรือน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560


ดำเนินการตาม ม.25 แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง

วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของ ผอ. สจป.ที่๑๒ (นศ.) ร่วม เจ้าหน้าทีทหาร ร.๑๕ พัน ๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก๖.บก ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังวิเศษ ฝ่ายปกครอง อ.วังวิเศษ กำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า โดยมีนายอำเภอวังวิเศษเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพล สนธิกำลังดำเนินการตาม ม.๒๕ แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ท้องที่ ม.๓ และ ม.๑๐ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๑๗-๓-๕๗ ไร่ ช […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ ๒๐ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นศ.)