แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 กรกฎาคม 2562


พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยังยืน

วันที่ 10 ก.ค.62. ส่วนป้องกันฯ สจป.ที่ 12 (นศ) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ในท้องที่นครศรีฯ ทุกหน่วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสิชล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสิชล เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตะเวนชายเเดนที่ 424 เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายสัญญา ไทยหาญ หน.หน่วยฯ นศ1.(สิชล-ขนอม) กล่าวรายงาน และ ผอ.ส่วนป้องกันฯ นายประวิทย์ ประชุมทอง เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นยางพาราพร้อมพืชผลอาสินอื่นๆตลอดจนสิ่งปลูกสร้างเเละขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ของผู้กระทำ ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. พ.ศ.2507 บริเวณป่าส […]


ไฟป่าพรุ…ลุกลามหนัก

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ -เวลา 09.00 น.ออกปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ซึ่งปะทุขึ้นมาใหม่บริเวณป่าสงวนฯป่าท่าช้างข้าม ในพื้นที่บ้านบางเหม็งราม บ้านไสขาว พิกัด 47p 620265 utm 889264 หมู่ที่ 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช -เวลา 13.15 น.ลูกไฟได้ปลิวไปตกในพื้นที่บ้านเคียนด้วน (พื้นที่การเกษตร) หมู่ที่ 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นศ.จนถึงเวลา 16.00 น.ไฟป่าจึงได้สงบลง ไฟยังไม่ดับสนิท แต่เนื่องจากมืดค่ำก่อนจ […]