แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2562


พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยังยืน

วันที่ 10 ก.ค.62. ส่วนป้องกันฯ สจป.ที่ 12 (นศ) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ในท้องที่นครศรีฯ ทุกหน่วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสิชล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสิชล เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตะเวนชายเเดนที่ 424 เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายสัญญา ไทยหาญ หน.หน่วยฯ นศ1.(สิชล-ขนอม) กล่าวรายงาน และ ผอ.ส่วนป้องกันฯ นายประวิทย์ ประชุมทอง เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินการรื้อถอนทำลายต้นยางพาราพร้อมพืชผลอาสินอื่นๆตลอดจนสิ่งปลูกสร้างเเละขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ของผู้กระทำ ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. พ.ศ.2507 บริเวณป่าส […]


ไฟป่าพรุ…ลุกลามหนัก

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ -เวลา 09.00 น.ออกปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ซึ่งปะทุขึ้นมาใหม่บริเวณป่าสงวนฯป่าท่าช้างข้าม ในพื้นที่บ้านบางเหม็งราม บ้านไสขาว พิกัด 47p 620265 utm 889264 หมู่ที่ 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช -เวลา 13.15 น.ลูกไฟได้ปลิวไปตกในพื้นที่บ้านเคียนด้วน (พื้นที่การเกษตร) หมู่ที่ 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นศ.จนถึงเวลา 16.00 น.ไฟป่าจึงได้สงบลง ไฟยังไม่ดับสนิท แต่เนื่องจากมืดค่ำก่อนจ […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)


เปิด “ยุทธการพิทักษ์ป่า”

วันนี้ (21 พ.ค. 62) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เปิด “ยุทธการพิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562” เพื่อตรวจสอบการบุกรุกที่ดินและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง โดยการปล่อยแถวหน่วยพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผน จำนวน 200 นาย กำหนดปฏิบัติการระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562      &nb […]


เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันนี้ (18 พค.) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บ้านเขาโร


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมป่าไม้ (ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมป่าไม้ (ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด)