พื้นที่รับผิดชอบ


  1. พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 จังหวัด คือ

  1. นครศรีธรรมราช
  2. ตรัง
  3. พัทลุง