เปิด “ยุทธการพิทักษ์ป่า”

วันนี้ (21 พ.ค. 62) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เปิด “ยุทธการพิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562” เพื่อตรวจสอบการบุกรุกที่ดินและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง โดยการปล่อยแถวหน่วยพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผน จำนวน 200 นาย กำหนดปฏิบัติการระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562      &nb […]


เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันนี้ (18 พค.) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บ้านเขาโร


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง​ ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด​ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)​ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง​ ขายครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด​ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)​ โดยวิธีขายทอดตลาด


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นศ.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นศ.) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ราบชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศร่ีธรรมราช)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ราบชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศร่ีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 1

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร


ประกาศกรมป่าไม้ เรือง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้