แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤษภาคม 2562


ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีได้จัดกิจกรรมร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองเต่าหมู่ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี