สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้153
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้228
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้961
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1043
mod_vvisit_counterเดือนนี้3665
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3948
mod_vvisit_counterทั้งหมด1049319

โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้
พระราชบัญญัติป่าไม้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน
สำนักรับรองป่าไม้
TESFO
สำนักวิจัยและพัฒนา
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้
ITTO
ดาวน์โหลดคู่มือ
ผลการเบิกจ่าย
NSW
RFD
ฐานข้อมูลเพื่อความหลากหลาย
การบริหารเมล็ดพันธ์ไม้
ตัวชี้วัด
ระบบติดตามการบุกรุก
ประวัติความเป็นมา
1.       ประวัติความเป็นมา
1.       การยกเลิกสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัด
2.       ให้กลุ่มปฏิบัตภารกิจในราชการบริการส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม
3.       ให้ตัดโอนอัตรากำลังไปสังกัดสำนักปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 600 อัตรา
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 ให้ปรับปรุงหน่วยงานภายในของกรมป่าไม้ใหม่ โดยจัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 19 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกลุ่มป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยยึดหลักการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์ เพื่อความยังยื่นของทรัพยากรป่าไม้ การบริหารตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม่ การสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการป่าไม้ เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตร์จังหวัดและการอำนวยความสะดวกในการบริหารประชาชน
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4453/2551 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551 เรื่อง การจัดการหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการกรมป่าไม้ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.. 2551 และตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ ให้ปรับปรุงหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ (สาขา) และจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ในสังกัดสำนัก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
 
โครงการ800ล้านกล้า
ระบบติดตามและประเมินผล
รับฟังความคิดเห็น
NSW
แสดงความเห็นต่อการจัดสวนบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ระดมความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
facebookเปลี่ยนวัสดุให้กลายเปนเงิน
สายด่วนกรมป่าไม้
สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปี๒๕๕๘ “มะแม แพะน่ารัก”
โครงการปลูกป่าเพื่อสังคม
Facebook สำนัก8
มูลนิธิสืบ
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 145 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูลกรมป่าไม้
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ
ระบบงานสารบัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
คู่มือบริการประชาชน

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทีี่ 8 (นครราชสีมา) 591 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-2201 โทรสาร : 0-4493-2157