สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้104
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้796
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา960
mod_vvisit_counterเดือนนี้2213
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา4966
mod_vvisit_counterทั้งหมด1030233

โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้
พระราชบัญญัติป่าไม้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน
สำนักรับรองป่าไม้
TESFO
สำนักวิจัยและพัฒนา
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้
ITTO
ดาวน์โหลดคู่มือ
ผลการเบิกจ่าย
NSW
RFD
ฐานข้อมูลเพื่อความหลากหลาย
การบริหารเมล็ดพันธ์ไม้
ตัวชี้วัด
ระบบติดตามการบุกรุก
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

 
           นางสุวรรณี  เจริญกลกิจ  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
                            เสนอโครงการและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศีกษา วิจัยและพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านการป่าไม้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

                   2.  ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อสนันสนุนและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวของ

                   3.  เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย และการบริหารทางด้านวิชาการด้านการป่าไม้

                   4.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
โครงการ800ล้านกล้า
ระบบติดตามและประเมินผล
รับฟังความคิดเห็น
NSW
แสดงความเห็นต่อการจัดสวนบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ระดมความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
facebookเปลี่ยนวัสดุให้กลายเปนเงิน
สายด่วนกรมป่าไม้
สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปี๒๕๕๘ “มะแม แพะน่ารัก”
โครงการปลูกป่าเพื่อสังคม
Facebook สำนัก8
มูลนิธิสืบ
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 84 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูลกรมป่าไม้
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ
ระบบงานสารบัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
คู่มือบริการประชาชน

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทีี่ 8 (นครราชสีมา) 591 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-2201 โทรสาร : 0-4493-2157