สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้129
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้152
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา916
mod_vvisit_counterเดือนนี้2576
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา4936
mod_vvisit_counterทั้งหมด1053166

โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้
พระราชบัญญัติป่าไม้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน
สำนักรับรองป่าไม้
TESFO
สำนักวิจัยและพัฒนา
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้
ITTO
ดาวน์โหลดคู่มือ
ผลการเบิกจ่าย
NSW
RFD
ฐานข้อมูลเพื่อความหลากหลาย
การบริหารเมล็ดพันธ์ไม้
ตัวชี้วัด
ระบบติดตามการบุกรุก
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

 
นายทนงศักดิ์  นนทภา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

                    1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการเเละแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายานผลปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการปลูกป่า

                    2.  สางเสริมการสนับสนุนและการปลูกป่าทุกรูปแบบ ทั้งการปลูกป่าในที่ดินภาครัฐ และการปลูกป่าสร้างสวนในที่ดินเอกชน และการดำเนินงานในรูปสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสวนป่า และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    3.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและบำรุงส่วนป่า แก่ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ
โครงการ800ล้านกล้า
ระบบติดตามและประเมินผล
รับฟังความคิดเห็น
NSW
แสดงความเห็นต่อการจัดสวนบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ระดมความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
facebookเปลี่ยนวัสดุให้กลายเปนเงิน
สายด่วนกรมป่าไม้
สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปี๒๕๕๘ “มะแม แพะน่ารัก”
โครงการปลูกป่าเพื่อสังคม
Facebook สำนัก8
มูลนิธิสืบ
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 83 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูลกรมป่าไม้
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ
ระบบงานสารบัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
คู่มือบริการประชาชน

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทีี่ 8 (นครราชสีมา) 591 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-2201 โทรสาร : 0-4493-2157