สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้159
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้214
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้934
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1471
mod_vvisit_counterเดือนนี้5296
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา4985
mod_vvisit_counterทั้งหมด772811

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 89 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสั่ง
There are no translations available.

คำสั่งเดือน กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให่เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์
คำสังที่ 64 /2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่งที่ 56 /2558ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
คำสั่งที่ 55 /2558ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 54 /2558ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งที่ 53 /2558ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งที่ 52 /2558ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

>>แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร "การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ"
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์

คำสั่งที่ 49 /2558 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

>>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านพักป่าไม้อำเภอสีคิ้ว (เดิม)
คำสั่งที่ 48 /2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
คำสั่งที่ 57/ 2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

>>เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งที่ 45 /2558 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

>>แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
(นครราชสีมา)

คำสั่งที่ 12 /2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

คำสั่ง เดือน มกราคม 2558

>>ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ 10 /2558 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

>>แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร "การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนันสนุนจากภาครัฐ"
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งที่ 8 /2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

>>แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตร "บทบาทพระสงฆ์ในการ อนุรักษ์ทรัพยากร
  ป่าไม้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ประสานงานชัยภูมิ

คำสังที่ 9 /2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

>>แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริการจัดการพื้นที่โดยการสนันสนุนจากภาครัฐ" ประจำปีงบ
  ประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ

คำสั่งที่ 7 /2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

>>ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 6 /2558 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

>>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกทางนำไม้หรือป่าเคลื่อนที่
คำสังที่ 5 /2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

>>เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการกิจกรรม 5ส.
คำสั่งที่ 4 /2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

>>เรื่องให้ข้าราชการปฎิบัติราชการ
คำสังที่ 6 /2558 ลงวันที่ 26 มกราค 2558

>>เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคาวมรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และเจ้าหน้าที่จัดสถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรพนักงานข้าราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร นักวิชาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คำสั่งที่ 183 /2558 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558

>>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครางการราฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่ไม้ที่ 8(นครราชสีมา)
สังที่ 2 /2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558


คำสั่ง เดือนตุลาคม 2557

>>ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 139/2557 สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
>>ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 138/557  สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
>>ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 137/557  สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
>>ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 136/2557  สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
>>ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม)
คำสั่งที่ 131/2557  สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เดือนมิถุนายน 2557
>>แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประหยัดกระดาษ ตามหลักการ 3R (Reuse Reduce Recycle) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 63/2557  สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
>>แต่งตั้งคณะทำงานมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 62/2557  สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
>>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 61/2557  สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
>>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้  ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 60/2557  สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557


เดือนเมษายน 2557
>>ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 33/2557 ลงวันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2557
เดือนมีนาคม 2557
>>ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ 32/2557 ลงวันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2557
>>ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 31/2557 ลงวันที่ 27  มีนาคม พ.ศ. 25557
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 30/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 29/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 28/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 27/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557
คำสั่งที่ 25/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคมพ.ศ. 2557
 
คำสั่งที่ 24/2557 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

เดือนธันวาคม 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 193/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 192/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมการบริการด้านการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ 190/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ 189/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ 188/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม้ของกลางสูญหายจากอุทกภัย
คำสั่งที่ 187/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เดือนพฤศจิกายน 2556
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมการบริการด้านการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ 190/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ 189/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ 188/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม้ของกลางสูญหายจากอุทกภัย
คำสั่งที่ 187/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เดือนตุลาคม 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 162/2556 สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เดือนกันยายน 2556
 
คำสั่งที่ 156/2556  สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
คำสั่งที่ 155/2556  สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวร-ยาม และตรวจเวร-ยาม ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ ประจำเดือนตุลาคม 2556
คำสั่งที่ 153/2556  สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2556
คำสั่งที่ 152/2556  สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2556
คำสั่งที่ 151/2556  สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน 2556
 
คำสั่งที่ 150/2556  สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
คำสั่งที่ 149/2556  สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2556
 
คำสั่งที่ 148/2556  สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2556

เดือนมิถุนายน
 
คำสั่งที่ 105/2556 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 104/2556 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 98/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 97/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เดือนพฤษภาคม
คำสั่งที่ 95/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 94/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 93/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
คำสั่งที่ 92/2556 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 91/2556 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ 89/2556 สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจสนธิป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 87/2556 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถไถนาเดินตามของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
คำสั่งที่ 86/2556 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
คำสั่งที่ 85/2556 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

เดือนเมษายน 2556
- ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (คำสั่งที่ 83/2556 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556)
- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรม จัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม)
(คำสั่งที่ 82/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ คดีอาญาที่ 159/2555 ยึดทรัพย์ที่ 83/2555 (คำสั่งที่ 81/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556)
- ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวร-ยาม และตรวจเวร-ยาม ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  (คำสั่งที่ 80/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556)
- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ยามและตรวจการอยู่ยาม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)  ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  (คำสั่งที่ 78/2556  สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556)
- ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  (คำสั่งที่ 77/2556  สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  (คำสั่งที่ 76/2556 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556)
- ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
  (คำสั่งที่ 70/2556 สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556)
- ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
  (คำสั่งที่ 69/2556 สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556)
- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปราม
  การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  ป่าครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากร
  ป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)ประจำปีงบประมาณ 2556

  (คำสั่งที่ 68/2556 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556)

เดือนมีนาคม 2556

คำสั่งที่ 56/2556 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 55/2556 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 54/2556  สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 53/2556  สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวางแผนการบินตรวจลาดตระเวนทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2556
คำสั่งที่ 48/2556  สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการบวชป่าต่อชะตาไม้พะยูง
คำสั่งที่ 47/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ คดีหมายเลขดำที่ 2748/2555
คำสั่งที่ 46/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ คดีหมายเลขดำที่ 2681/2555
คำสั่งที่ 45/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการกิจกรรม 5ส
คำสั่งที่ 44/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 43/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแดง ในท้องที่อำเภอราษีไศล  อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ 2556
คำสั่งที่ 42 /2556 สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการกิจกรรม 5ส.
คำสั่งที่ 41/2556 สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2556
ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม)
คำสั่งที่ 40/2556 สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งที่ 39/2556  สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 38/2556 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าป่า เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่าและควบคุมไฟป่า
คำสั่งที่ 37/2556 ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน
คำสั่งที่ 36/2556 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์
คำสั่งที่ 35/2556 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งที่ 34/2556 สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งที่ 32/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งที่ 31/2556 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 28/2556 สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการสร้างและเขียนงานวิจัยด้านป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
คำสั่ง ที่ 25/2556 สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 24/2556 สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งที่ 22/2556 สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ากาบเชิง (สวนป่าหนองคู) จังหวัดสุรินทร์ (โครงการที่ 4)
คำสั่งที่ 19/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
คำสั่งที่ 18/2556 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 16/2556 สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งที่ 15/2556 สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์
คำสั่งที่ 13/2556 สั่ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เดือนมกราคม 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 
 
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ที่ 12 /2556 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556
เดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ากาบเชิง (สวนป่าหนองคู) จังหวัดสุรินทร์
คำสั่งที่ ๒๐๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
คำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

แต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key
คำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่   ๖ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
คำสั่งที่ ๑๙๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่   ๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ คดีอาญาที่ ๖๘๕/๒๕๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๔๔๖/๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๑๙๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่สวนป่าห้วยจันทร์ เพื่อการส่งมอบ-รับมอบ พื้นที่สวนป่าห้วยจันทร์ คืนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
คำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวร-ยาม และตรวจเวร-ยาม ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

คำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติงานประจำฝ่ายการเงินและบัญชี
คำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ยามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

คำสั่งที่ ๑๙๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ คดีอาญาที่ ๓๐/๒๕๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๒๖/๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
คำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายของกลาง
คำสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๘๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ
คำสั่งที่ ๑๘๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถแบคโฮของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
คำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
คำสั่งที่ ๑๗๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
คำสั่งที่ ๑๗๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบุคมการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
คำสั่งที่ ๑๗๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยาม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ ๑๗๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๗๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ 
คำสั่งที่ ๑๗๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวร -ยาม และตรวจเวร-ยาม
 ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

 คำสั่งที่ ๑๗๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน การรับมอบพื้นที่สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ที่อยู่
ในเขตป่าอนุรักษ์คืนกรมป่าไม้ และพิจารณาจ่ายค่าชดเชยการดูแล และบำรุงรักษาสวนป่า
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการโครงการคชอาณาจักร 
คำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๖๘/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๖๓/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่  ๑๖๒/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่  ๑๖๑/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๕๖/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๕๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๕๓/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่  ๑๕๒/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้  คดีอาญาที่ ๕๑/๒๕๕๕  ยึดทรัพย์ที่  ๔๓/๒๕๕๕
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๔๘/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่  ๑๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ของหน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๔๖/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕

ประจำเดือนสิงหาคม

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๔๕/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๔๔/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานแผนปฏิบัติงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณป่าหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๗ ท้องที่อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ที่ ๑๓๗/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันท่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๙๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
คำสั่งที่ ๘๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๘๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๗๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

คำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๕  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๕  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ที่ขอยืมจากกรมป่าไม้
คำสั่งที่ ๖๓/๒๕๕๕  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ปฏิบัติราชการ

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้พะยูง

ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๖๒/๒๕๕๕  สั่ง ณ  วันที่ ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งที่ ๖๑/๒๕๕๕  สั่ง ณ  วันที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ  วันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวร-ยาม และตรวจเวร-ยาม ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

คำสั่งที่ ๕๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๕๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

คำสั่งที่ ๕๖/๒๕๕๕  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมพัฒนาการป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
และกิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน  กิจกรรมอำนวยการ  งานแผนงานและสารสนเทศและกิจกรรมพัฒนา
วนาศาตร์ชุมชน


คำสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

คำสั่งที่ ๕๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่  ๒๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มอบหมายให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)


คำสั่งที่ ๕๓/๒๕๕๕ สั่ง  ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า


คำสั่งที่ ๕๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

คำสั่งที่ ๕๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้


คำสั่งที่ ๔๙/๒๕๕๕  สั่ง ณ  วันที่ ๑๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

คำสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ดูแล และกำกับการดำเนิน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าพ้นการบำรุง โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และโครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๔๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๓๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
คำสั่งที่ ๓๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ของสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม)
คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
คำสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ชัยภูมิ

คำสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕

คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติราชการ

คำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสำรวจตสภาพป่าเสื่อมโทรม  เพื่อประกาศกำหนดให้เป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
 
คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

คำสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๕  สั่ง ณ  วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ ๕)

คำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ดูแล และกำกับการดำเนินงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ปฏิบัติงานประจำส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

คำสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 
คำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกปปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้

คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ออกปปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า


 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทีี่ 8 (นครราชสีมา) 591 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-2201 โทรสาร : 0-4493-2157