สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็ง – ป่าจักราช


วันนี้ 23/7/59ศจก.ปส. 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักราช ให้การฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมราชทัณฑ์ จำนวน 109 คน ในภารกิจการฟื้นฟูป่า ภาคเช้ากิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้จากขยะขวดพลาสติก ภาคบ่ายการปลูกและบำรุงป่าโดยระบบการปลูกแบบฝังแต่ไม่กลบ

342607 342608 342609 342610 342611 342613 342614 342615 342616 342617 342618 342619 342620 342621 342622 342623 342625