ข่าวสารสำนัก

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…


กิจกรรมสำนัก

 

  • ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรม 5ส กิจกรรมวันจิตอาสานครราชสีมา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ่านเพิ่มเติม…

 

  • ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อ่านเพิ่มเติม…

 

  • สวนป่ากลางดง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณสวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ อ่านเพิ่มเติม…

 

อ่านข่าวกิจกรรมสำนักทั้งหมด…