ข่าวสาร/บทความ


ร่วมตรวจวัดขนาดไม้สองข้างทาง

ขัอความ ันที่ 28 พ.ค. 62 จนท.หน่วยฯ นพ.1 (พนอม) พร้อม จนท. ชปพ.ป่าไม้นครพนม นำโดย นายศึกษาพร สุนทรเกตุ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นพ.1 (พนอม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หมวดการทาง และเจ้าหน้าที่ อป. ตรวจวัดขนาดไม้สองข้างทาง ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา