ร่วมประชุมหารือแนวทางและวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดงาน ในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564


วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม นำโดย นายฐิติกร เงาะปก ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รักษาการแทน ผอ.สำนักฯ, นายชูชาติ เทพสุต ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร, นางพัชราภา พรมนิล ผอ.ส่วนอำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมประชุมหารือแนวทางและวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดงาน ในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ที่จะจัดขึ้น ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานในงาน และ น.ส.จิรภา จิตคงสง ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น