วันต้นไม้ปนะจำปีของชาติ พ.ศ.2562


วันที่ 18 พ.ค 62 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมร่วมกับหน่ายงานราชการได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รวมใจ ปลูกต้นไม้เพี่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ค่ายลูกเสือ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมโดย มีคนเข้าร่วม500 คน กล้าไม้ 500 ต้น มีไม้ พะยูง ไม้ยางนา